วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่ 6
          วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน

          เนื่องจากอาจารย์ติดธุระไปต่างจังหวัด  แต่อาจารย์ได้สั่งงานกลับเพื่อนไว้ ให้แบ่งกลุ่มละ 3 คนให้ตัวแทนออกมาจับฉลากไปเล่านิทานให้น้องๆฟัง หรือไปเปิดซีดีการ์ตูนให้น้องๆฟัง กลุ่มของดิฉันได้ไปเปิดซีดีเรื่องทอมแอ่นเจอรี่ให้เด็กๆ อนุบาล 2ระหว่างน้องๆกำลังดูดู ก็สังเกตพฤติกรรมของน้องๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น