วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่ 5     
     วันนี้ได้ย้ายมาเรียนศูนย์ครูเพื่่อมาเปิดงานนำเสนอ พฤติกรรมทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

และอาจารได้คอมเม้นให้นักศึกษานำกลับไปปรับปรุงแก้ไข
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น