วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่ 4          อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน มีแค่ 2 กลุ่ม มี 5 คน แล้วส่งตัวแทนออกไปจับฉลาก ว่าใครจะได้เด็กอายุเท่าไร เพื่อจะไปสัมภาษณ์พฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย พร้อมกับถ่ายรูปอัดเป็นคลิปวิดีโอ แล้วนำมาเสนออาทิตย์หน้า กลุ่มของดิฉันได้เด็กอนุบาล 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น