วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่ 7          วันนี้กลุ่มของดิฉันได้ออกไปนำเสนอเป็นกลุ่มแรก นำเสนออาจารย์ เรื่อง ทอมแอ่นเจอรี่
อาจารย์ได้คอมเม้นหลายอย่าง เพราะอาจารย์บอกว่ากลุ่มอื่นจะได้ปรับปรุงในการนำเสนอ


         กลุ่มที่นำเสนองาน 7 กลุ่มมีดังนี้

กลุ่มที่ 1    น้องกัสจัง ชั้นอนุบาล 2 ได้หนังสือนิทาน  BigBook  เรื่องปืนลูกหิน
กลุ่มที่ 2    น้องปาล์ม  น้อง ป.1 อายุ 7ขวบ  ได้หนังสือนิทาน  นิทานเรื่อง ระบำผึ้ง
กลุ่มที่ 3    น้องปาล์ม  น้อง ป.1 อายุ 7 ขวบ  ได้สื่อ CD เรื่อง ฮูโทส ป่า มหัศจรรย์ วันสดในกันเถอะ
กลุ่มที่ 4    น้องชั้น อนุบาล 3 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ได้สื่อ CD เรื่อง การ์ตูนโดเรมอน
กลุ่มที่ 5    น้องตุ๊กตา  ชั้นอนุบาล 1 อายุ3ขวบ ได้หนังสือนิทาน เรื่อง  พ่อค้าเกลือกับลา
กลุ่มที่ 6    น้องข้าวปุ้น   ได้สื่อ CD  เรื่อง ทอมแอนเจอร์รี่ ตอนมหัศจรรย์วันพ่อ
กลุ่มที่ 7    น้อง อนุลาบ1 ได้เล่านิทาน เรื่อง ข้าวโพดฟันหลอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น