วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่2

 

         วันนี้ดิฉันมาเรียนแต่เช้า แต่อาจารยังไม่มาสอน เนื่องจากอาจารย์ติดธุระ อาจารย์จึงเข้าสอนสายไปหน่อย อาจารย์บอกขอบคุณนักศึกษาที่รออาจารย์ ถ้าเป็นรุ่นพี่ปี 4 กลับไปตั้งแต่ 30 นาทีแร้ว
       
          วันอาจารย์เข้ามาสอนเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

           แล้วก็สอนเรื่องการทำ  blogger  ตกแต่ง  blogger
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น