วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่ 1             วันนี้วันที่ 15/06/55

             สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาภรณ์ โฮมวงศ์ 5411204927
วันนี้ได้เรียนที่ห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแต่ใช้ได้บางเครื่อง แอร์ห้อง 445 หนาวมากๆ อาจารย์สอนเกี่ยวกับการทำ blogger  และอธิบายเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น