วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ชดเฉย วันนี้ดิฉันไม่ได้ไปเรียน


           เนื่องจากไม่สบาย  (เป็นภูมิแพ้)

         


อาจารย์สอนชดเชย  ในเรื่องสื่อโทรทัศน์ครู  ให้เด็กๆนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง

                 สาระที่ควรเรียนรู้ โดยปกติเป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์สำคัญ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อย่างไรก็ตามครูควรทำความเข้าใจสาระที่ควรเรียนรู้ตามลักษณะการใช้ภาษาที่แฝงอยู่ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

(ดูของเพื่อนมาค่ะเนื่องจากไม่สบายไม่ได้เข้าเรียน)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น